VIKTEC 110Pc.Metric Grease Fitting Assortment

VIKTEC 110Pc.Metric Grease Fitting Assortment
VT13793
110Pc.Metric Grease Fitting Assortment
Quantity

*  Contents: 30: Straight M6x1 Grease Fitting  
                   20: Straight M8x1 Grease Fitting
                   20: Straight M10x1 Grease Fitting
                   20: 90。M6x1 Grease Fitting
                   10: 90。M8x1 Grease Fitting
                   10: 90。M10x1 Grease Fitting
*  Nickelplate